THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

29 Th8 THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Khóa bồi dưỡng sẽ cung cấp cho các học viên về nguyên tắc chung và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho một công bố khoa học từ ý tưởng đến đăng bài tạp chí quốc tế có uy tín bằng tiếng Anh. Kinh phí tổ chức khóa học do Trung tâm Đào tạo hạt nhân đài thọ. Thông tin về Khóa bồi dưỡng như sau:

     Thời gian tổ chức: từ ngày 18/9 – 04/10/2017

     Địa điểm: Phòng 104 Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

     Giảng viên: Các chuyên gia, cán bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

     Chương trình chi tiết của khóa học đính kèm bên dưới.

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các Trường đại học thông báo và đề cử cán bộ, sinh viên có quan tâm tham dự khóa học trên. Danh sách đăng ký khóa học (theo mẫu đính kèm bên dưới) xin gửi về Trung tâm Đào tạo hạt nhân trước ngày 12/9/2017.

 

——————————————-

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Phạm Thị Thu Trang, Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Phòng 208, số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35690080 (102)

Tel: 0976681529. Email: Cherrypham.hanoi@gmail.com

 

Tài liệu liên quan

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.