THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC GIA VINATOM/IAEA VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LÒ NƯỚC ÁP LỰC VÀ CÁC HỆ THỐNG THỤ ĐỘNG

24 Th11 THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC GIA VINATOM/IAEA VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LÒ NƯỚC ÁP LỰC VÀ CÁC HỆ THỐNG THỤ ĐỘNG

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân phối hợp với Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức khóa đào tạo quốc gia VINATOM/IAEA về các công nghệ lò nước áp lực và các hệ thống thụ động. Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực cho chương trình đào tạo trên các hệ thống mô phỏng nguyên lý cơ bản dựa trên máy tính. Kinh phí tổ chức khóa học do Trung tâm Đào tạo hạt nhân đài thọ.

Thông tin về Khóa bồi dưỡng như sau:

     Thời gian tổ chức: từ ngày 04/12 – 08/12/2017

     Địa điểm học: Phòng 104, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

     Giảng viên: Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA; cán bộ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

     Nội dung giảng dạy: bằng tiếng Anh

Chương trình chi tiết của khóa học tải xuống tại đây.

Trung tâm Đào tạo hạt nhân trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các Trường đại học cử cán bộ, sinh viên có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ phù hợp để tham dự khóa học trên. Danh sách đăng ký khóa học (theo mẫu đính kèm) xin gửi về Trung tâm Đào tạo hạt nhân trước ngày 28/11/2017.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.