VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

 • Vũ Hoàng Hải
 • Lượt xem: 83

   Sáng ngày 19/12/2017, Trung tâm Đào tạo hạt nhân long trọng tổ chức Tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018.

Đến dự hội nghị có sự hiện diện của TS. Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bà Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, TS. Phạm Quang Minh – Trưởng ban Kế hoạch và Quản lý khoa học, Ông Bùi Đăng Hạnh – Phó ban phụ trách, Bà Cao Hồng Lan – Phó ban Hợp tác Quốc tế, đại diện Trung tâm Đào tạo hạt nhân có TS. Nguyễn Hào Quang – Giám đốc, Ông Lê Đại Diễn – Phó giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Mở đầu Hội nghị, ông Lê Đại Diễn, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã trình bày báo cáo tổng kết của Trung tâm. Báo cáo tổng kết nêu bật những thành công đã đạt được của Trung tâm trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 1. Đào tạo nghiên cứu sinh
 • Năm 2017 số nghiên cứu sinh (NCS) tuyển mới là 06 người, tốt nghiệp và được cấp bằng 06 người. Tổng số NCS đang theo học tại Trung tâm là 36 người.
 • Trung tâm đã tổ chức các hội đồng chấm chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan và bảo vệ luận án cấp cơ sở, seminar; Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho 07 NCS; cấp cơ sở 07 NCS.
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế ĐT NCS (TT 08/2017/TT-BGDĐT).Tổ chức trao bằng Tiến  sĩ cho 06 NCS.
 1. Đào tạo ngoài nước
 • Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho 03 cán bộ nghiên cứu về lò phản ứng tại Argonne National Laboratory, Hoa Kỳ.
 • Hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho 04 lượt cán bộ nghiên cứu về cấu trúc hạt nhân tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử CEA, Pháp và Viện nghiên cứu Hoá Lý RIKEN, Nhật Bản.
 • Cử đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ : 03 cán bộ (Theo Bộ D-ĐT)
 1. Đào tạo trong nước
 • Phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa và Toshiba tổ chức khóa học về “Công nghệ Nhà máy điện hạt nhân”
 • Khóa học bồi dưỡng cho 10 cán bộ trẻ mới tuyển dụng, thời gian học 1,5 tháng
 • Khóa học xử lý số liệu ghi đo bức xạ và thực nghiệm hạt nhân (25 học viên).
 • Khóa học “Viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh” (20 học viên).
 • Tổ chức hội thảo tổng kết 5 năm hợp tác Viện – Trường
 • Chương trình thực tập cho sinh viên (trên hệ mô phỏng)
 • Giảng dạy tại các trường đại học và hướng dẫn tốt nghiệp cho 04 sinh viên.
 1. Hoạt động nghiên cứu triển khai và hỗ trợ khác
 • Phối hợp với Văn phòng viện trong việc hỗ trợ Hội nghị KHCNHN Toàn quốc (8/2017)
 • Phối hợp với Cục NLNT làm việc với chuyên gia IAEA về hệ mô phỏng (IAEA Expert Mission)
 • Một số cán bộ tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học (ĐTCB, ĐTCS) do Văn phòng viện quản lý.
 1. Công tác hợp tác quốc tế
 • Tham gia tổ chức Diễn đànViệt – Nhật lần thứ 8 tại Trung tâm.
 • IAEA Training course về các phần mềm mô phỏng NMĐHN của IAEA
 • Phối hợp với dự án VIE trong việc giải ngân HTQT.
 1. Công tác khác
 • Quản lý lao động, đảm bảo an ninh cơ quan, phòng chống cháy nổ
 • Phối hợp với Văn phòng viện tổ chức các hoạt động của Viện, Bộ KH&CN tại Trung tâm
 1. Báo cáo khoa học
 • 04 báo cáo tại Hội nghị KHCNHN tòn quốc (Lê Đại Diễn, Phạm Ngọc Đồng, Đoàn Mạnh Long, Nguyễn Thúy Hằng)
 • 02 báo cáo tại hội nghị của IAEA (Áo, Thái Lan)
 • 01 báo cáo tại Diễn đàn Việt – Nhật  (tại NTC).
 1. Bài báo khoa học và bài viết
 • 01 bài đăng tại NST
 • 01 bài đăng trên World Journal of Engineering and Technology
 • 01 bài đăng Tạp chí KH của ĐHQGHN
 • 04 bài cho tạp chí Thông tin KHCNHN (website của VINATOM)
 • 15 tin bài đăng trên website của VINATOM và 2 bài trên website của MOST

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2018 của Trung tâm là:

– Tiếp tục duy trì tốt hoạt động đào tạo tiến sĩ, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chuyên môn của Viện NLNTVN.

– Phối hợp với Cục NLNT tiếp tục khai thác và vận hành hệ mô phỏng simulator hướng dẫn thực hành cho sinh viên các trường và phục vụ các khóa đào tạo ngắn hạn.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia các nhóm nghiên cứu ưu tiên như sự cố nặng, thủy nhiệt lò phản ứng, đánh giá rủi ro và an toàn trong nhà máy điện hạt nhân của Viện NLNTVN.

– Sử dụng và khai thác triệt để các trang thiết bị được đầu tư mới tại Trung tâm như: máy Scan book; hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo đối với các hoạt động của Trung tâm và của Viện NLNTVN.

– Chủ động trong việc triển khai Hợp tác đào tạo với các trường Đại học nhằm định hướng các khóa đào tạo đáp ứng với nhu cầu thực tiễn hiện nay.

– Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao công tác quản lý đào tạo Nghiên cứu sinh trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống trong thời gian tới.

– Xây dựng công tác quản lý, kế hoạch và tài chính đồng bộ để đáp ứng kịp thời về tiến độ liên quan đến các đề tài, nhiệm vụ của Trung tâm.

– Xây dựng và hoàn thiện từng vị trí việc làm của viên chức và người lao động, nâng cao năng lực, hiệu quả công việc và kỷ luật lao động của cán bộ Trung tâm.

Ông Lê Đại Diễn, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân trình bày báo cáo tổng kết

     Tiếp theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và kế hoạch công tác công đoàn năm 2018. Đồng chí Lê Anh Việt, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Nhìn chung trong năm 2017, Công đoàn Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tốt vai trò là tổ chức giám sát, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết Công đoàn

Đồng chí Lê Anh Việt, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân

     Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trần Chí Thành biểu dương những thành tích của Trung tâm trong năm 2017, đặc biệt trong công tác đào tạo NCS. Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã đóng góp rất tốt trong công tác đào tạo của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. TS. Trần Chí Thành chỉ đạo cần đề xuất định hướng phát triển Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo trong tình hình khó khăn về phát triển nguồn nhân lực.

TS. Trần Chí Thành phát biểu tại Hội nghị

     Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 và thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.

Vũ Hoàng Hải – Trung tâm Đào tạo hạt nhân