VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 77

     Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Hóa học cho nghiên cứu sinh Đinh Văn Phúc.

     Đề tài: “Điều chế mangan đioxit có cấu trúc nano. Ứng dụng để tách, làm giàu và xác định ion kim loại Co2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+ trong mẫu sinh học và môi trường”.

     Chuyên ngành: Hóa phân tích

     Mã số: 62.44.01.18

     Thời gian: 09 giờ, ngày 31/01/2018 (Thứ Tư)

     Địa điểm: Trung tâm Đào tạo , Viện Nghiên cứu hạt nhân.

                      Số 01 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng.

     Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ và cá nhân quan tâm tới tham dự buổi lễ.