VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Nguyễn Thúy Hằng
  • Lượt xem: 290
TT Nội dung Link downloand
I Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1 Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
2 Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và ban hành kèm theo TT10/2009/TT-BGDĐT
3 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
II Quy định của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam  
1 Quy chế đào tạo ban hành năm 2015
2 Bản thảo Quy chế đào tạo sửa đổi theo TT số 08/2017/TT-BGDĐT

 

bahis sitelerideneme bonusuepinbetting sitessportwettencasino wetten