VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

  • Đoàn Mạnh Long
  • Lượt xem: 34

     Hội nghị toàn thể của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được tổ chức vào tháng 9 hàng năm, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên để xem xét, phê chuẩn ngân quỹ và quyết định các vấn đề khác được đưa ra bởi Ban điều hành, tổng giám đốc và các nước thành viên.

     Hội nghị toàn thể lần thứ 62 của IAEA diễn ra từ ngày 17-21 tháng 9, tại Trung tâm quốc tế Vienna, Cộng hòa Áo, với sự tham dự của gần 2600 đại biểu đến từ 153 nước thành viên. Xuyên suốt một tuần Hội nghị bao gồm các phiên toàn thể với các bài trình bày tham luận của các đoàn đại biểu của các nước thành viên, và sự kiện bên lề chính với Diễn đàn khoa học trong hai ngày 18-19 tập trung vào vấn đề “Công nghệ hạt nhân đối với khí hậu: giảm nhẹ, theo dõi và thích ứng (Nuclear technology for climate: mitigation, monitor and adaptation), cùng với đó là hơn 70 sự kiên bên lề khác diễn ra.

     Ngày làm việc đầu tiên bắt đầu với phiên toàn thể để bầu ra người điều hành Hội nghị, bà Marta Žiaková – hiện đang là quan sát viên của nhóm Cố vấn an toàn hạt nhân quốc tế, thành viên của Ủy ban về Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA và là thành viên của Ủy ban về pháp quy hạt nhân của Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA) thuộc OECD, đã được bầu là người điều hành hội nghị. Tiếp đó là bài phát biểu của Tổng giám đốc IAEA – General Yukiya Amano và thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trong suốt phiên toàn thể đã có 34 đoàn đại biểu tham gia phát biểu tham luận. Các sự kiện bên lề nổi bật diễn ra như: hoạt động tương tác trực tiếp với việc sử dụng công nghệ thực tế ảo trong sự kiện ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp; thuyết trình về các công cụ lập kế hoạch năng lược của IAEA được sử dụng bởi các nước thành viên; triển lãm các hoạt động của các nước thành viên; và các hoạt động ký kết hợp tác. Chi tiết về ngày làm việc đầu tiên, xem tại đây.

     Ngày làm việc thứ hai: tại phiên toàn thể đã có 54 đoàn đại biểu trình bày tham luận; bắt đầu phiên làm việc thứ nhất của Diễn đàn Kho học 2018 với chủ đề “Công nghệ hạt nhân đối với khí hậu: giảm nhẹ, theo dõi và thích ứng,” tại Diễn đàn các chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia sẽ trình bày về kết quả áp dụng công nghệ và khoa học hạt nhân để làm giảm nhẹ, theo dõi và thích ứng với  quá trình biến đổi khí hậu, các bài trình bày tại Diễn đàn trong phiên thứ nhất xem tại đây; cùng với đó là các sự kiện bên lề. Xem chi tiết ngày làm việc thứ hai tại đây.

Một đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong sự kiện ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp

      Ngày làm việc thứ ba: đã có 48 đoàn đại biểu trình bày tham luận tại phiên toàn thể; phiên thứ hai cũng là phiên làm việc cuối cùng của Diễn đàn Khoa học 2018 với chủ đề “Công nghệ hạt nhân đối với khí hậu: giảm nhẹ, theo dõi và thích ứng,” các bài bài trình bày trong phiên thứ hai của Diễn đàn xem tại đây; các sự kiên bên lề nổi bật như: Ung thư ở phụ nữ và vai trò của y học hạt nhân trong việc chuẩn đoán và chữa trị; Diễn đàn với chủ đề “Các thách thức đối với các nước trong việc mở rộng chương trình điện hạ nhân”; hội thảo nhóm về năng lượng nhiệt hạch trong thế kỷ 21: Tình trạng và con đường phía trước. Chi tiết về các hoạt động và sự kiện ngày thứ ba xem tại đây.

     Ngày làm việc thứ tư: tiếp tục phiên toàn thể với bài tham luận của 15 đoàn đại biểu và đã bầu mới 11 quốc gia trong Ban điều hành IAEA gồm 35 quốc gia cho nhiệm kỳ 2018-2020 đó là Azerbaijan, Brazil, Ecuador, Egypt, Italy, Morocco, Niger, Pakistan, Sweden, Thailand and Uruguay; các sự kiện bên lề nổi bật như: các vấn đề của việc thanh sát: thiết bị cầm tay theo dõi môi trường tích hợp-hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ thông tin trong việc thanh sát – phát triển cơ sở đầu mối về thanh sát; sự kiện Kiểm tra không phá hủy: các phương pháp và kỹ thuật cho các cấu trúc dân dụng trong việc quản lý trước và sau các thảm họa tự nhiên. Chi tiết về các ngày làm việc thứ tư xem tại đây.

     Ngày làm việc thứ năm: trong ngày làm việc cuối cùng một số các giải pháp đã được thông qua để tăng cường hơn nữa công tác của IAEA trong lĩnh vực khoa học hạt nhân và công nghệ, an toàn, an ninh, thanh sát và hợp tác kỹ thuật, thông tin về các giải pháp và các quyết định được thông qua xem tại đây; các sự kiện bên lề nổi bật như: Diễn đàn hợp tác pháp quy IAEA lần thứ 9 và các hoạt động khác. Chi tiết ngày làm việc thứ năm xem tại đây.

Gần 2600 đại biểu tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 62 của IAEA

     Kết thúc một tuần làm việc, Hội nghị toàn thể lần thứ 62 diễn ra từ 17-21/9 của IAEA đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của gần 2600 đại biểu đến từ 153 trong tổng số 170 nước thành viên. Hội nghị đã thông qua các giải pháp và quyết định để nâng cao hiệu quả của IAEA trong vấn đề thanh sát, nâng cao các hoạt động hợp tác kỹ thuật của IAEA, và nâng cao các hoạt động của IAEA liên quan tới công nghệ, khoa học và các ứng dụng hạt nhân. Các giải pháp về an toàn bức xạ và hạt nhân, và an ninh hạt cũng được Hội nghị thông qua. Ngân quỹ tài chính của IAEA cho năm 2019 đã được thông qua. Kết thúc Hội nghị, đã có 91 nước thành viên cam kết tài trợ cho quỹ tài chính Hợp tác kỹ thuật năm 2019, chiếm 53% trong tổng số các nước thanh viên – đây là một con số kỷ lục tính đến kỳ Hội nghị này, và số tiền cho Quỹ hợp tác kỹ thuật năm 2019 là 86.2 triệu euro.

Đoàn Mạnh Long, Phòng Giáo vụ và Đào tạo

Nguồn: https://www.iaea.org