Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Tứ

18 Th12 Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Tứ

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Hoá học cho nghiên cứu sinh Lê Ngọc Tứ
Đề tài: “Nghiên cứu sự tạo phức của các ion kim loại với thuốc thử 5-Bromosalicylaldehyde Thiosemicarbazone và ứng dụng trong phân tích”.
Chuyên ngành: Hoá phân tích
Mã số: 9.44.01.18
Thời gian: 14 giờ, ngày 28/12/2018 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo – Viện Nghiên cứu hạt nhân. Số 1 Nguyên Tử Lực, Đà lạt, Lâm Đồng.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ và cá nhân quan tâm tới tham dự buổi lễ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.