Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thế Định

18 Th6 Thông báo v/v bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thế Định

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Hóa học cho nghiên cứu sinh Trần Thế Định

Đề tài: “Nghiên cứu quá trình Agglomerat hóa quặng Urani và ứng dụng vào việc xử lý quặng Urani vùng Pà Lừa – Pà Rồng bằng phương pháp hóa tách đống”.

Chuyên ngành: Hóa vô cơ

Mã số: 62.44.01.13

Thời gian: 09 giờ, ngày 28/6/2019 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm đào tạo hạt nhân.

                Số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ và cá nhân quan tâm tới tham dự buổi lễ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.