Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Kim Long

24 Th8 Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Kim Long

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ Vật lý học cho nghiên cứu sinh Phạm Kim Long

Đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng chương trình FLEXPART trong đánh giá phát tán phóng xạ tầm xa”.

Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Mã số: 62.44.01.06

Thời gian: 09 giờ, ngày 04/9/2019 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm đào tạo hạt nhân.

                Số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ và cá nhân quan tâm tới tham dự buổi lễ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.