Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Đào tạo hạt nhân

27 Th12 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Đào tạo hạt nhân

     Ngày 11/12/2019, Trung tâm Đào tạo hạt nhân (ĐTHN) đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2019 và hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020”.

     Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Hào Quang – Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN), Phụ trách Trung tâm ĐTHN; TS. Phạm Quang Minh – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN; bà Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng Viện NLNTVN; Bà Nguyễn Thị Định – Phó trưởng Ban Kế hoạch và Quản lý Khoa học; PGS.TS Phạm Đức Khuê – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân; TS. Trần Minh Quỳnh – Phó giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội; Ông Đào Duy Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE); Ông Đinh Chí Hưng – Phó giám đốc Trung tâm NDE; TS. Hoàng Nhuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Xạ hiếm (Viện CNXH); PGS.TS. Lê Thị Mai Hương – Phó viện trưởng Viện CNXH, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

TS. Trịnh Anh Đức, đại diện lãnh đạo Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết

     Bắt đầu Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, TS. Trịnh Anh Đức – Phó giám đốc phụ trách đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong của Nghị quyết năm 2019.  

    Về công tác bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo nghiên cứu sinh

     Trung tâm Đào tạo hạt nhân đang quản lý 33 nghiên cứu sinh theo học 4 chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân; vật lý lý thuyết và vật lý toán; hoá phân tích; hoá vô cơ. Trong năm 2019, Trung tâm đã tiến hành 02 đợt tuyển sinh với 05 hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh trong đó có 03 hội đồng ở phía Bắc và 02 hội đồng ở phía Nam (06 học viên đã trúng tuyển và 03 người dự tuyển đang chờ kết quả). Trung tâm đã tổ chức 04 hội đồng thi chuyên đề và tổng quan, 03 hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở và 05 hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho các nghiên cứu sinh năm cuối. Trung tâm đã tổ chức xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, và Vật lý lý thuyết và vật lý toán. Các học phần tiến sĩ của hai chuyên ngành trên chia thành 02 lớp cũng được tổ chức và hoàn thành trong tháng 10/2019.   

      Về thực hiện đề tài, nhiệm vụ

     Trong năm 2019, Trung tâm Đào tạo hạt nhân thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 nhiệm vụ cấp cơ sở và 06 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên Trung tâm đã tổ chức 04 khoá đào tạo bồi dưỡng cho 11 lượt cán bộ về máy gia tốc tuyến tính trong y tế, bồi dưỡng về kỹ thuật đồng vị trong môi trường và biến đổi khí hậu, khoá bồi dưỡng cơ bản về thuỷ văn đồng vị và quan trắc ô nhiễm môi trường, khoá mô phỏng GEANT4 và ứng dụng; Tổ chức Forum Việt Nhật lần thứ 10 vào tháng 3/2019 với 90 đại biểu tham gia; Tổ chức lớp học vùng về thuỷ văn đồng vị và quan trắc ô nhiễm tháng 6/2019 có 36 học viên tham gia trong đó có 8 học viên đến từ Lào, Thái Lan và Pháp; Phối hợp tổ chức hội thảo về phần mềm hương pháp tự đánh giá an toàn cơ sở hạ tầng an toàn của IAEA tháng 9/2019; Tổ chức Hội thảo vùng về nguy cơ động đất đối với địa điểm công trình nhà máy điện hạt nhân tháng 11/2019 trong Khuôn khổ hợp tác giữa Viện NLNTVN và Mạng lưới an toàn hạt nhân Châu Á; Tháng 8/2019, tại Hội nghị khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 tại Hạ Long, Trung tâm có 4 cán bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị. Mặc dù với số lượng cán bộ nghiên cứu 05 người tuy nhiên trong năm 2019 Trung tâm đóng góp 02 bài báo quốc tế ISI có chỉ số IF (Impact Factor) 1,5 – 2,1. Ngoài ra, Trung tâm cũng có 02 báo cáo được chấp nhận và trình bày tại hội nghị quốc tế tại Hoa Kỳ và Cộng hoà Áo.

     Về đầu tư cơ sở vật chất

     Năm 2019, Trung tâm hợp tác IAEA-VINATOM về nước và môi trường đặt trụ sở tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân được khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 4/4/2019. Trung tâm Đào tạo hạt nhân có thêm nhiệm vụ mới vừa là đơn vị thành viên vừa là điều phối viên của Trung tâm hợp tác nhằm đẩy mạnh hướng nghiên cứu nước và môi trường phục vụ đời sống kinh tế và xã hội không những ở trong nước mà còn hỗ trợ các nước trong khu vực. Được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện NLNTVN, Trung tâm được đầu tư sửa sang lại cơ sở vật chất như hội trường lớn cùng một số phòng làm việc và phòng họp IAEA tạo được không gian làm việc và điều kiện tốt hơn khi tổ chức các sự kiện của Viện NLNTVN và các hội thảo quốc tế của Trung tâm hợp tác vùng IAEA- VINATOM tại Việt Nam.

     Đề xuất phương hướng hoạt động

     Trịnh Anh Đức đã đưa ra các mục tiêu trọng tâm trong năm 2020, cụ thể như sau: hoàn thiện toàn bộ các khung chương trình cho 4 mã ngành đào tạo nghiên cứu sinh của Viện NLNTVN; xúc tiến ký kết thoả thuận giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Học Viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạotheo chương trình 2395; nâng cao hiệu quả phối hợp Viện – Trường trong công tác đào tạo và thực tập; xây dựng thư viện các chương trình đào tạo, lớp học trực tuyến để hỗ trợ cán bộ từ cơ bản đến nâng cao qua hệ thống e-learning; thực hiện các dịch vụ đào tạo theo chức năng; thực hiện tốt và đúng tiến độ các đề tài, nhiệm vụ các cấp; triển khai các hoạt động nghiên cứu nước và môi trường nằm trong Trung tâm hợp tác IAEA và chương trình hợp tác kỹ thuật 2020-2021 (TC VIE7006); xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia các nhóm nghiên cứu ưu tiên về thuỷ nhiệt lò phản ứng, đánh giá rủi ro và an toàn trong nhà máy điện hạt nhân; tăng cường hợp tác nghiên cứu các đơn vị trong nước và các tổ chức quốc tế và phấn đấu có 02 công bố quốc tế.    

     Tiếp theo, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, bà Nguyễn Thị Liên đã trình bày báo cáo công tác công đoàn với những đóng góp tích cực vào các phong trào của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Bộ Khoa học và công nghệ như: phong trào hiến máu nhân đạo; tham gia giải thể thao – văn nghệ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện tốt công tác động viên thăm hỏi cán bộ Trung tâm và thân nhân khi ốm đau. Đại diện Ban Thanh tra Nhân dân, ông Đoàn Mạnh Long đã báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 về việc đảm bảo quyền lợi cũng như giải quyết khiếu nại cho cán bộ công đoàn của Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch công đoàn Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

     Trong phần thảo luận, Hội nghị đã nhận được các ý kiến phát biểu chân thành từ các cán bộ của Trung tâm và các đại biểu khách mời. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Nguyễn Hào Quang – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN, thay mặt lãnh đạo Viện chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà tập thể Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục công tác đào tạo nghiên cứu sinh, tổ chức các khoá đào tạo các khoá học ngắn hạn, tham gia hội nghị hội thảo quốc tế và công bố quốc tế. Đồng thời, TS. Nguyễn Hào Quang cũng đã nhấn mạnh vai trò của Trung tâm Đào tạo hạt nhân trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát huy tối đa nguồn lực nội tại để tham gia tích cực các nội dung liên quan đến dự án Trung tâm Nghiên cứu KHCN hạt nhân, Trung tâm hợp tác nghiên cứu với IAEA đồng thời cũng phải đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tận dụng tốt những cơ hội hỗ trợ từ các dự án hợp tác vùng, và các dự án nghiên cứu khác. Trước khi kết thúc bài phát biểu, trước thềm năm mới TS. Nguyễn Hào Quang cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm cùng gia đình có một năm mới an lành, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong năm 2020.

TS. Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu chỉ đạo

     Năm 2020 sẽ là năm quan trọng để Trung tâm Đào tạo hạt nhân khẳng định vị trí và vai trò của Trung tâm thực hiện kế hoạch mục tiêu đã đề ra cũng như kỳ vọng của lãnh đạo Viện NLNTVN trong tình hình mới. Điều đó cần sự nỗ lực không chỉ Ban lãnh đạo mà là toàn thể các cán bộ của Trung tâm với các công việc ngày càng nặng nề và khó khăn hơn khi thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Trung tâm phát biểu cảm ơn và quyết tâm thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với tinh thần quyết tâm cao. 

     Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và định hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2020 của Trung tâm Đào tạo hạt nhân khép lại trong niềm vui chung về thành tích đã đạt được và hướng tới những công việc sẽ triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Phạm Ngọc Đồng, Phòng Hành chính – Tổng hợp

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.