VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HẠT NHÂN

NUCLEAR TRAINING CENTER

Trung tâm Đào tạo hạt nhân - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Địa chỉ    : Số 140 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội.
Tel          : (04) 35690080
Fax          : (04) 35690081
Email      : daotaohatnhan@gmail.com
Website    : www.daotaohatnhan.com.vnwww.en.daotaohatnhan.com.vn

Gửi email tới Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Chú ý: Những trường có đánh dấu (*) là bắt buộc

Họ và tên:*
SĐT:*
Đơn vị công tác:
E-mail:*
Nội dung:
Kiểm tra